Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /_strony/najtanszepremium.pl/regulamin.php:34) in /_strony/najtanszepremium.pl/regulamin.php on line 60

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu najtanszepremium.pl dostępnego pod adresem https://najtanszepremium.pl
2. Skorzystanie z oferty sklepu najtanszepremium.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Żadna z funkcjonalności sklepu najtanszepremium.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu taniepremium.pl 2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: taniepremium.pl umożliwiający nabywanie voucherów oraz kodów do gier. 3. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 4. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2 Dokonywanie zakupów
1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji.
2. Do zakupu wystarczy tylko adres email
. 3. Aby dokonać zakupów należy wybrać opcję „Zamówienie”
4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 1 minut po zaksięgowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 Zwrot produktów
1. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionych produktów powinny być zgłoszone za pośrednictwem indywidualnie wygenerowanego do każdego zamówienia formularza reklamacji (z Automater) dołączonego pod koniec wiadomości e-mail z kodem.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
3. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

O NAS

Najtańsze Premium – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: taniepremium.pl umożliwiający nabywanie voucherów oraz kodów do gier, takich jak Netflix, HBO GO, Showmax lub Spotify. Konta wysyłamy w ciągu 3 minut od potwierdzenia płatności na e-mail podany przy zamówieniu. Istnieje możliwość braku kont w naszej bazie, w takim wypadku dane do logowania wysyłamy od razu po uzupełnieniu bazy.

OPINIE